fredag, september 15, 2006

Bilder från valrörelsen

SD-Varberg understödjer arbetsgruppen i Halmstad under hamnfestivalen Baltic Sail.


Valrörelsens mest tidskrävande moment: Packningen av sammanlagt 27 000 valkuvert.


Äntligen klara! Här lastas de färdigpackade kuverten för transport till Göteborg.


SD-Varbergs lokala affischer som har satts upp på ett flertal platser runt om i staden.


Valrörelsens slutskede ägnades åt utdelning av partiets valtidning. Såväl utdelningar till hushåll som delning rätt i handen och lappning av bilar har bedrivits.