onsdag, augusti 30, 2006

Gästkrönika: Om rasism och och olika begrepp inom nationalismen

Nedan följer en ny gästkrönika av z999. Det blir den sista då den hårdaste biten av valrörelsen nu är avklarad och jag återigen kommer få mer tid för bloggen. Jag tackar z999 för den tid som varit.

Om rasism och och olika begrepp inom nationalismen

Robert Boström har skrivit en rätt bra analys av begreppen etno-nationalism och kulturnationalism, oavsett sen vad man tycker om hans åsikter i ämnet så är det ändå läsvärt. Etnonationalism och etnopluralism är något som stöds av nationaldemokraterna, vissa anser att det bara är en omskrivning av ren rasism (med rasism menas ett värderingssystem av människan i raser, inte att man är kritisk till invandringspolitiken). Begreppet stöds även av antirasisterna, vilket jag återkommer till i slutet av texten.

Idag, 29 augusti 2006, så sändes ett program i TV1 som hette "Sverige, Sverige, fosterland: Klass 7D Fittjaskolan". I programmet så gör flera invandrare en massa uttalanden som stöder etno-nationalisterna, i vissa fall klart tydligare än på nationaldemokraternas hemsida. Programmet pekade också på att när etnonationalism eller kulturnationalism ska praktiseras så kommer det att ge väldigt lika effekter på samhället.

Antirasisterna i samhället har i alla fall helt anammat nationaldemokraternas etnonationalism, vilket är orsaken till att islam benämns som folkgrupp i lagen om hets mot folkgrupp. Antirasisterna är helt övertygade om att islam är kopplat till folkgrupp (ras) och de ser islam som något genetiskt hos muslimerna. Annars så skulle det ju inte finnas någon logik i att skydda islam i LHM-lagen. Kristendomen ses däremot som en svensk religion som majoriteten (svenskarna, än så länge) möjligen kan ta till sig, men LHM-lagen är till för att skydda minoriteter så därför så står inte kristendomen med i lagen.

z999