torsdag, juli 20, 2006

Ung vänster gråter krokodiltårar

Ung vänsters medlemmar blir ofta utsatta för hot. Det berättar förbundsombudsmannen Björn Grahn för Sveriges radio. Detta är givetvis tråkigt. Hot mot politiker är inte acceptabelt och utgör ytterst ett hot mot demokratin då det skrämmer människor till tystnad. Dock kan jag inte okritiskt svälja allt Grahn säger. För kan ni gissa vilka han påstår ligger bakom hoten? Jo, just det, Sverigedemokrater. Om så är fallet är det oroväckande, lyckligtvis så är det inte sant. Jag känner inte till en enda sådan dom, eller ens något åtal för den delen. Förra gången någon liknande anklagelse framfördes var det sosse-bloggaren Kalle Larsson som hävdade att han ”vid samtliga kontakter med Sverigedemokrater … blivit hotad och/eller förföljd av aktivister inom SD.” En anklagelse så bisarr att inte ens hans egna kollegor på LO ung bloggen trodde honom.

Vidare ska det nämnas att Ung Vänster själva inte är några dunungar, snare är dom de politiska finrummens värsta gangsters. Man gör sig regelbundet skyldiga till allt från skadegörelse genom att klottra ner busskurer och elskåp till grova kränkningar av motståndares demokratiska rättigheter, genom olagliga motdemonstrationer där man genom blockader och oljud försöker förhindra motståndarnas åsikter att nå ut.

”Vi är demokratisk organisation” hävdar Björn Grahn. Jo visst är ni det, i alla fall enligt den gamla öststats-definitionen. Där lät man ju inte den älskade socialistiska demokratin besväras av petitesser som yttrandefrihet och allmänna val.