måndag, juli 10, 2006

Har du hört historien om Linda-Marianne?

Har Du hört historien om Linda-Marianne?
Hon skulle fyllt 83 i höst, men dog för egen hand.
Hon hade fostrat fyra barn och slet från morgon till kväll,
men hon älskade Gud och fosterland och hade inte tid för gnäll.

Hon sa till sina vänner "Det är min stora tröst,
att Sverige nu tar hand om mig på min ålders höst.
Jag har försökt att vara både god och fosterländsk.
Jag har betalat skatten min och är glad att jag är svensk."

Men så i juli förra året när hon skulle plocka svamp,
kände hon i bröstet en väldigt otäck kramp.
Hon ringde till sin doktor men han sa det måste du förstå,
att inget sjukhus i landet lägger in nån på 82.

Hon sa till sina vänner…

"Då får jag tacka då" sa Linda-Marianne.
Hon grät en skvätt och tänkte på sitt barndomsland.
På allt hon hade offrat, på allt hon hade gett.
Men hon tänkte, dom som har makten, dom har säkert rätt.

Hon sa till sina vänner…

Hon tog sin bästa klänning och gick till havet ner.
Hon störtade sig från klippan ut men lämnade kvar ett brev.
”Jag har alltid tjänat Sverige, så det lilla jag har kvar,
skänker jag till konungen som tack för forna dar.”