fredag, juni 09, 2006

Ungt val: SD fuskade inte

-En artikel SD:s frammarsch och om de falska anklagelsernar om fusk

Efter Sverigedemokraternas framgång i Ungt val försökte partiets motståndare desperat hitta på bortförklaringar, för att erkänna att SD faktiskt har ett stort stöd bland ungdomar var ju uteslutet. Slutligen så hittade Expressen en lämplig lösning: SD hade fuskat! Flera bloggare slöt okritiskt upp bakom påståendet. Att SD snabbt kunde motbevisa anklagelserna var det givetvis ingen som brydde sig om. Fråga är dock om dom kan bortse från den artikel som nu ligger uppe på ungtval.se där Rickard "Rick" Ericsson bekräftar vad SD sagt: Resultatet är korrekt, SD är faktiskt det tredje största partiet.
Jag önskar Martin, Magnus, Jan-Inge och alla andra tvivlare trevlig läsning.


 • Så har vi gjort för att förhindra fusk i ungt val

  "I Ungt val-omröstningen blev moderaterna, med 21,7 procent av rösterna, det största partiet, tätt följda av socialdemokraterna med 20,8. På tredje plats kom sverigedemokraterna, som fick 11,9 procent.
  Och även om resultatet i Ungt vals omröstning är uppseendeväckande har flera nyligen gjorda traditionella opinionsmätningar, med ett representativt urval, pekat i samma riktning.
  Sverigedemokraterna blev det tredje största partiet när 12 570 niondeklassare fick svara i en undersökning gjord av Göteborgs-Posten i samarbete med flera andra tidningar. I den undersökningen uppgav 6 procent att de skulle vilja rösta på partiet.
  Av 1 000 tillfrågade förstagångsväljare i en undersökning gjord av Synovate Temo för Sydsvenska Dagbladet skulle 2,5 procent rösta på sverigedemokraterna.

  I Ungt val fick sverigedemokraterna ett betydligt starkare stöd. Ett skäl till det tror jag är den miljö som undersökningen gjordes i.
  Enligt statsvetaren Anders Widfeldt finns det mycket som tyder på att de som sympatiserar med sd, eller motsvarande, inte gärna uppger det i studier och undersökningar. Då kan en enkät på LunarStorm kännas tryggare och mer anonym att svara på jämfört med en telefonenkät, där man pratar med en vuxen som ibland kan kännas lite som en myndighet.
  "


  Just att det kan kännas "skämmigt" att uppge att man röstar på SD har även statsvetaren Sören Holmberg tidigare bekräftat. Detta i samband med en Sifo-undersökning från Januari där 4 % sa att de kunde tänka sig att rösta på SD. I dagarna presenterades en ny undersökning där siffran stigit till 7 %. Med detta i åtanke ter sig inte Ungt vals resultat inte alls särskilt konstigt. Och med Widfelts och Holmbergs uttalanden i färskt minne så förstår man att 7 % nog är i underkant, den egentliga siffran är antagligen betydligt större än så.

  SD är på frammarsch, oavsett vad våra motståndare vill hävda.

  Läs mer:
 • Sverigedemokraternas nätkupp skakar valet
 • Osant, oärligt, ohederligt
 • Nästan fördubblat opinionsstöd för SD sedan januari
 • 4 % kan rösta på SD