tisdag, juni 06, 2006

Lämna nationaldagen ifred!

Nationaldagen är Sveriges och svenskarnas dag. En dag när vi minns vårt rikes historia. En dag då vi högtidighåller våra seder och traditioner. En dag då vi visar vår kärlek till vårt land och vår samhörighet som folk. Men så är inte idag. I det moderna Sverige har nationaldagen perverterats till raka motsatsen. Från norr till söder firar makten och de med dem lojala en nationaldag i oikofobins och mångkulturens tecken. På ett ställe håller man ceremonier och delar ut medborgarskap, på ett annat talas det om att svensken ska visa tacksamhet mot invandrare, på ett tredje marscherar afrikaner med bongotrummor i täten för firandet. Vad som borde vara en dag för det svenska har istället blivit en dag för det främmande. En dag då vi tydligare än någon annan dag får den politiska korrekthetens budskap nedkört i halsen. En dag när vi får höra att Sverige tillhör alla, att det inte finns någon svensk kultur och att allt positivt är invandrarnas förtjänst.

Och sedan talar etablissemanget om att vi nationalister försöker utnyttja nationaldagen för våra egna syften?! Är inte precis vad dom själva gör? Som jag ser det är den enda skillnaden att vårt firande faktiskt är riktigt och korrekt. Vår ideologi grundar ju sig på folkgemenskap och vårdandet av våra seder & bruk. Nationalismen handlar om att vårda och bevara, etablissemangets internationalism handlar om att förstöra och bryta ner. Att dessa krafter utnyttjar nationaldagen för sina egna syften är en kränkning av våra förfäder, av vårt folk och av vårt fosterland.

Struntar du i Sverige? Förringar du vårt kulturarv? Känner du ingen samhörighet med det svenska folket? Då så. Stanna hemma nästa sjätte juni, och lämna nationaldagen ifred!