söndag, juni 25, 2006

Insändare: Högern och vänstern – De bästa av vänner

Efter att ha läst det här skrev jag insändare nummer två för kvällen.

Högern och vänstern – De bästa av vänner

Replik till företrädarna för de sju riksdagspartiernas debattartikel ”Låt dig inte luras” i HN 23 juni.

Högern och vänstern vill gärna utmåla sig som varandras motparter, med den bakgrunden var artikeln på HN:s debattsida 23/6 mycket intressant läsning. Så länge riksdagspartierna är ensamma i den lokala debatten gäller antagonismen, men så fort Sverigedemokraterna gör entré ställs allt på huvudet. Detta har vi framför allt sett prov på i Skåne där Sverigedemokraterna rönte stora kommunala framgångar i förra valet. I flera kommuner regerar nu Socialdemokrater och Moderater tillsammans. Svurna fiender blev på en natt de allra bästa av vänner. Allt för att förhindra att Sverigedemokraterna får något inflytande. En befogad fråga blir vilka som är den sanna oppositionen i Sverige, ”Alliansen” eller Sverigedemokraterna? Att även Hallands etablerade politiker nu sluter sig samman är ett gott tecken om något. Det visar att dom fruktar Sverigedemokratiska framgångar även här. Och deras fruktan är befogad. Resultatet i Ungt val var ingen isolerad företeelse, tvärtom visar flera andra undersökningar samma sak. Sverigedemokraternas stöd har aldrig varit så starkt som idag, och Halland är inget undantag. Jag anser att våra chanser att nå riksdagen är goda och under de kommande månaderna kommer våra halländska aktivister arbeta hårt för att se till att det blir verklighet. Vi ses i valrörelsen!

PS. De sju politikerna anklagar oss Sverigedemokrater för att vara odemokratiska. Hur resonerar dom då? Den politik vi företräder praktiseras redan i Danmark och Finland. Är inte dessa stater demokratiska?

Erik Hellsborn, Kommunfullmäktigekandidat för Sverigedemokraterna i Varberg