tisdag, maj 16, 2006

Uppmaning till mina partikamrater

Den som hänger med i nyheterna har säkert redan hört att många skolor bestämt sig för att inte släppa in Sverigedemokraterna inför höstens val, detta trots att dom är skyldiga att göra det enligt Justitieombudsmannen (JO). Läs mer om det här och här. Med anledning av detta skickar jag följande uppmaning till alla mina partikamrater som läser min blogg:

Sprid Sverigedemokraternas budskap i era skolor inför valet. Ansök först om tillstånd och hoppas att det beviljas. Om ni får kalla handen, kolla upp om andra partier blivit insläppta. Om så är fallet, genomför aktionen ändå! Om personal på skolan skulle hävda att det är förbjudet för er att dela ut flygblad, så förklara att ni enligt JO (och även den 19:e artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna) har rätt att så göra, och att ni därför högaktningsfullt skiter i deras småaktiga beslut. Låt er inte skrämmas av hot om anmälningar för ”olaga intrång”. Detta hot har yttrats otaliga gånger men så vitt jag vet aldrig lett till något åtal.

Visst är det tråkigt att det ska behöva vara så här. Men om vi förnekas våra demokratiska rättigheter är det moraliskt rätt att själva ta oss dessa friheter.