fredag, april 07, 2006

Vårbudgeten: Guldregn över mångkulturen

Regeringen och samarbetspartierna nu klara med budgetförhandlingarna, och precis som väntat sätter den tillfälliga asyllagen djupa spår. Inte mindre än 1,4 miljarder kronor skjuter regeringen till. Smaka på den siffran, det är 1400 miljoner. En siffra så stor att det nästan är svårt att få grepp om det. Men en sak kan vi nog alla vara överrens om: Det är en väldig massa pengar. Pengar som man enligt mig lika gärna skulle ha kunnat kasta i sjön. Den tillfälliga asyllagen skamlig, en av de mest groteska saker jag upplevt under mina fem år som politiskt engagerad.

För det första är lagen moraliskt förkastlig. Den riktar sig till folk som redan fått sin sak prövad och efter att de nekats uppehållstillstånd ignorerat beslutet och illegalt stannat kvar i landet. Nu belönas dom för denna fräckhet med en ny prövning. Vad blir det här näst? Att gangsters som rymmer från fängelset belönas med en ny rättegång?

Dessutom är det orättvist mot alla de som fått avvisningsbeslut, respekterat detta och återvänt hem. Dessa får ingen ny prövning. Uppenbarligen lönar det sig inte att vara hederlig, inte i "det nya Sverige".

För det andra är det en död satsning. Satsningen på asyllagen kommer aldrig att bära frukt, den kommer inte skapa några inkomster åt staten, varken på kort eller lång sikt. Tvärtom lär den fortsätta att kosta miljontals kronor varje år i flera decennier framåt. Detta på grund utav den överrepresentation som invandrare har gällande brottslighet och bidragsberoende.

För det tredje skulle dessa pengar kunna användas till betydligt bättre saker. Personligen skulle jag gärna se att de lades på forskning om alternativa energikällor. Inom 50 år kommer världens oljefyndigheter vara mer eller mindre förbrukade och behovet av nya energikällor stort. Energiforskning är kostsamt och tar tid, men det är nödvändigt. Låt oss i Sverige gå i täten för denna forskning. En satsning som förhoppningsvis kommer att löna sig på sikt.

  • DN: Budgeten en chans för fler flyktingar

    Regeringen satsar över en miljard kronor på invandrare som enligt Migrationsverkets egna utredningar saknar asylskäl.