tisdag, april 25, 2006

Lögnen om Ådalen

Det börjar dra ihop sig till 75 årsjubileum för skotten i Ådalen. I år verkar det bli mer ståhej än vanligt. Inte bara för att det är just 75 år sedan skotten, utan också för att Socialdemokraterna inte vill ha med Vänsterpartiet i sin sorgemanifestation. Mer om det här. Detta tänker jag inte lägga ner någon energi på att kommentera, det finns betydligt intressantare saker att skriva om än arbetarrörelsens interna käbbel. En sådan sak är den historieförfalskning som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, LO med flera ställer sig bakom. Dom hävdar att militären besköt en fredlig demonstration, att det var en attack mot arbetarrörelsen. Uppslagsverket susning.nu ger dock en annan bild av vad som hände.

"De strejkande anordnade protestmöten och försökte ta sig fram till strejkbrytarna för att läxa upp dem. ... Natten till den 14 maj gick en folkmassa till angrepp mot strejkbrytarna vid Lunde i Ådalen, varpå militären svarade med rökbomber och lösa skott. ... Påföljande dag höll de strejkande ett möte i Folkets Hus. Från mötet tågade tusentals personer mot strejkbrytarnas förläggning i Lunde. Folkmassan stannade inte på order och när den var 100 meter från strejkbrytarnas förläggning kommenderade Mesterton eld riktad mot marken framför demonstranterna."

För det första var alltså den "fredliga" demonstrationens syfte att attackera strejkbrytare. För de andra blev dom beordrade att stanna, vilket dom ignorerade. Dessa fakta låtsas dock arbetarrörelsen inte om.

Var det fel att kalla in militären? Kanske.
Kunde befälen på plats kunnat hantera situationen bättre? Antagligen.
Faktum kvarstår dock. Arbetarörelsen far ännu en gång med osanning.