onsdag, april 12, 2006

Fascismen inom LO

LO:s medlemmar vill inte att deras medlemsavgift ska användas till att finansiera Socialdemokraternas valrörelse, det visar en färsk undersökning från Sifo. Klicka här för att läsa undersökningen. En klar majoritet, 61 % säger blankt nej till det ekonomiska stödet, 24 % är positiva medan 15 % är osäkra. Störst stöd har förslaget inte helt oväntat bland de medlemmar som röster på Socialdemokraterna, men inte ens där får förslaget stöd av majoriteten. 39 % är positiva, 45 % är negativa och 16 % är osäkra.

Vad kommer undersökningen få för konsekvenser? Kommer LO att dra in det ekonomiska stödet till Socialdemokraterna? Då en klar majoritet av medlemmarna vill det borde det ju vara det enda demokratiskt försvarbara.
Men nej, så kommer givetvis inte bli fallet. LO:s vackra ord om demokrati är just inget mer än vackra ord. Någon egentlig interndemokrati existerar inte inom LO, snarare råder en i det närmaste fascistisk maktordning. "Högeravvikare" hålls effektivt på mattan. Skulle en person med "fel" åsikter råka väljas till ett uppdrag agerar de högre instanserna snabbt, antingen genom att ogiltigförklara mötet där valet ägt rum eller genom att helt enkelt avsätta den nyvalde. I vissa förbund har man gått så långt att man till och med utesluter oliktänkande. LO talar om att det är medlemmarna som har makten. Detta rimmar dåligt med det förtryck som utövas mot de medlemmar som inte är lojala mot sittande styrelse.
Genom att rensa ut sina motståndare sitter LO:s s-trogna pampar säkert på sina stolar, bara de som tycker som dem själva tillåts ju väljas till kongressombud. Likheten med det fascistiska tänkandet är slående, de gamla makthavarna utser de nya.

Och denna motbjudande soppa bidrar jag till genom mitt medlemskap i Kommunal. Jag skäms.