onsdag, mars 15, 2006

Ny uteslutning ur facket

Denna post skrivs i vredesmod. Jag har just läst att Akademikerförbundet SSR valt att utesluta en medlem på grund av dennes engagemang i Sverigedemokraterna. Läs mer om det här och här. Uteslutningen motiveras av förbundsordförande Christin Johansson med att Sverigedemokraternas åsikter inte stämmer överens med förbundets stadgar. Det är inget annat än, ursäkta mitt ordval, skitsnack. I Stadgarna kan man under punkt 4: "Medlemskapets innebörd" läsa.

"Akademikerförbundet SSRs verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna."

Ursäkta mig Christin, men vad i SD:s politik lever inte upp till dessa krav? Om du inte kände till det så är SD det enda partiet i Sverige som slagit fast att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är grundläggande för partiets politik.

Inte för att det ska spela någon roll. Personligen tycker jag att folk ska få tycka vad dom vill, oavsett hur motbjudande dessa åsikter kan tänkas vara. En fackförenings uppgift ska vara att se efter medlemmarnas intressen, inte agera propagandamegafon för vissa åsikter, även om det rör sig om något så nobelt som demokrati och mänskliga rättigheter.

Men om man nu ska gå efter rådande regler borde rimligtvis nästa fall av uteslutning vara Christin Nilsson själv. Att belägga folk med åsikter dom inte har och rensa ut oliktänkande utan någon som helst grund är om något ett tecken bristande respekt för demokratin. Och det är väl ett stadgebrott, eller hur Christin?

Läs även:
  • Fackligt angrepp på SD