lördag, mars 04, 2006

HN "svär i kyrkan"

"HN:s undersökning visar att 68 av domarna gällde personer som själva är födda i utlandet eller vars båda föräldrar är födda utomlands. Med denna definition står invandrare för 38 procent av brottsligheten i Falkenberg. ... I Falkenberg är 11,5 procent av invånarna födda utomlands eller av två utländska föräldrar. Dessa begår alltså drygt tre gånger fler brott än vad som motsvaras av deras befolkningsandel."

  • Unga invandrare står för en stor del av brottsligheten