lördag, mars 18, 2006

Expressen till attack mot SD


I dagens upplaga av Expressen går tidningen till hårt angrepp mot Sverigedemokraterna. Man kallar det för en "granskning" men det är knappast frågan om någon opartisk journalistik. Det första jag reagerar på är vilka källor Expressen förlitar sig på. Förutom den obligatoriska medverkan av den anti-nationalistiska och av etablissemanget finansierade tidningen Expo uppger man en viss Peter Karlsson som källa. Detta namn är inget nytt, utan har flera gånger tidigare figurerat i diverse hetsartiklar riktade mot nationalister. Vad Expressens läsare inte får veta är att någon Peter Karlsson inte existerar, namnet är bara en pseudonym för Anders Carlqvist, en flerfaldigt dömd våldsverkare som är aktiv inom det vänsterextrema nätverket Antifascistisk Aktion (AFA). En trovärdig källa? Ja, det anser uppenbarligen Expressen.

Vidare till själva granskningen:

Den sak som Expressen lägger ner mest möda på är att försöka bevisa att SD på kommunal nivå sviket sina väljare med argument om låg aktivitet samt att flera platser under den gångna mandatperioden lämnats vakanta. Detta anser inte jag vara en rättvis bedömning. Flera kommunfullmäktigeledamöter har tvingats lämna sina poster efter att dom handlat på ett sätt som ansetts skada partiet. Att dessa människor då utesluts är fullt naturligt. Om något vore det väl ett svek mot väljarna att låta personer som inte delar partiets demokratiska värdegrund sitta kvar? (Om detta blivit fallet hade antagligen Expressen istället anklagat oss för att inte hålla rent mot extremister.). Vad gäller frivilliga avhopp finns det så vitt jag vet inga siffror som visar att SD skulle vara hårdare drabbade än andra partier, tvärtom genomfördes en undersökning 2003 som visade att andelen avhopp i SD var i samma klass som riksdagspartierna. Att dessa avhopp i vissa fall resulterat i en vakant stol i fullmäktige är givetvis tråkigt, men har sin förklaring i att vi inte har en lika stor organisation som riksdagspartierna, ibland finns det helt enkelt ingen ersättare att tillsätta.
Passiviteten bland våra ledamöter är en av de få saker där det faktiskt finns fog för kritik. Jag anser dock att det inte är rimligt att ställa samma krav på en SD-ledamot som på en ledamot från ett riksdagsparti. När man som ung politiker gör entré i fullmäktige för ett riksdagsparti har man alltid äldre, mer erfarna ledamöter att be om hjälp, en slags mentor att tillgå. Dessa privilegier har man inte som Sverigedemokrat, då är man ensam och får i regel klara sig på egen hand.

Men det är givetvis inte slut där. Nedan följer ett axplock av de övriga anklagelser som Expressen för fram, jag bemöter:

Expressen säger:

"Förste partiledaren hette Anders Klarström, tidigare aktiv nazist som var dömd för flera brott. Han hade en bakgrund i rasistiska nordiska rikspartiet."
Detta är förvisso sant, Klarström var i sin ungdom nationalsocialist, men det var någon han tagit avstånd från innan han blev partiledare för SD.

Kopplingarna till nazistiska och antisemitiska grupper, till exempel nationalsocialistisk front och VAM (Vitt ariskt motstånd), är många från starten fram till slutet av 90-talet
Inte sant. SD har aldrig velat ha något med dessa organisationer att göra. Att vissa enskilda medlemmar inte respekterat detta kan knappast partiet som helhet beskyllas för.

Mellan 1990-1994 arrangerade sd en rad aktiviteter i Sverige, bland annat Engelbrektsmarscherna och Karl XII-manifestationerna 30 november. Många av aktivisterna var då skinnskallar som också var aktiva i nazistiska organisationer, som VAM, och då gärna klädde sig med hakkorssymboler.
Återigen, SD har aldrig velat ha något samröre med dessa människor. Skinnskallarna var aldrig medlemmar i SD utan dök endast upp när SD anordnade demonstrationer. 1995 klargjorde partiet att dom inte var välkomna genom att förbjuda skinnskalle-mundering vid partiets aktiviteter.

Robert Vesterlund VAR ordförande för sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, i mitten av 90-talet. Under sin sista medlemstid i partiet kombinerar han uppdraget med att vara redaktör för "Info 14", beryktad som en av de mest pro-terroristiska nazitidningarna i Sverige.
Detta stämmer, Vesterlund var dock aldrig öppen med sina nazisympatier inom partiet. Tids nog förstod han att SD:s värderingar inte stämde överrens med hans egna och valde att lämna partiet.

Åren präglas av många interna strider. 1995 tar Mikael Jansson över som partiledare och börjar det digra jobbet att städa bort alla yttre symboler som förknippar partiet med nazismen. Men partisymbolen är till exempel än i dag samma som på 90-talet - flaggan som en brinnande fackla, lånad av engelska nazigruppen national front.
Ett partis åsikter sitter väl inte i dess symbol? För ordningens skull skall det nämnas att facklan ursprungligen kommer från franska Front National, som inte alls är några nazister, även om dom är mer hårdföra än SD.

Vid sd:s årsmöte 1995 överfölls en filmelev, på plats för att dokumentera mötet, av partiorganisatören Lars Emanuelsson, som försökte ta ifrån honom kameran. Han dömdes senare för händelsen.
Denna incident kände jag inte till. Men vad Expressen ”glömmer” att berätta är att årsmötet 1995 även i övrigt var en våldsam historia. Ligister från AFA attackerade mötet understödda av journalister från tidningen Expo. Bl.a. kastades det in bomber med syra genom möteslokalens fönster. Att en oskyldig (?) filmelev skadades när SD tvingades försvara sig är givetvis beklagligt, men kan knappast användas som argument för att hävda att SD är våldsbenägna.

”Ulf Blomström, som sitter för sd i fullmäktige i Burlöv, grips av polis i samband med ett större bråk utanför Malmö 1 februari 2005. Han tar timeout från politiken. Hans plats står fortfarande tom.”
Återigen ”glömmer” Expressen bort viktig information. I det här fallet att Ulf har friats från alla misstankar.

Vidare intervjuas avhopparen Tommy Funebo om varför han lämnade partiet. Han anger två orsaker.

1. ” Bidragspengarna från belgaren Bernard Mengal, känd rasist och antisemit.
Hur känd är Mengals påstådda rasism? När SD först informerades om anklagelserna frös man pengarna och inledde en undersökning för att få klarhet i anklagelserna mot Mengal, om de visade sig sanna skulle man tacka nej till dem. Först valde partiet att kontakta universitetet i Tel Aviv där anklagelserna kom ifrån. Universitetet ville dock inte dela med sig av sina bevis och hänvisade till tidningen Expo som var den enda svenska kontakt man delade med sig av sin information till. Även Expo kontaktades men inte heller dom ville dela med sig av de påstådda bevisen. Med denna bakgrund kunde partiet inte annat än att avfärda anklagelserna och därmed ta emot pengarna.

2. ”En person i ledande ställning gick omkring och ’heilade’. Det värsta var att ingen verkade tycka att det gjorde något, det ansågs vara helt okej.
Händelsen utspelade sig på en partimedlems födelsedagsfest. Hitlerhälsningen var ett dåligt skämt, jag har personligen talat med personen i fråga och han är sannerligen ingen nazist, tvärtom har han varit delaktig i ett Internetbaserat projekt som retade gallfeber på den svenska naziströrelsen för ett par år sedan. Och för er som inte tror på detta kan jag upplysa att denna person nu blivit utesluten av en annan anledning så hans göromål kan man knappast använda mot SD.

Kort sagt: Expressen snackar skit.


Klicka här för att komma till Expressens artiklar.


19/3 Tillägg: Jag har nu fått mer information om den s.k. "filmeleven" från årsmötet -95. Denne var i själva verket medlem i AFA och hade tidigare blivit dömd för misshandel. Hans uppgift på plats var inte att dokumentera själva mötet utan att filma registreringsnumren på de bilar som mötesdeltagarna anlände i. Med tanke på vilka arbetsmetoder AFA använder råder det knappast några tvivel om vad uppgifterna skulle användas till.