måndag, januari 09, 2006

Fördomar eller fakta? Del 2

Är läromaterialet i den svenska skolan tillräckligt politiskt korrekt? Nej, inte om man frågar Svenska dagbladet i alla fall. I en artikel i dagens upplaga slår tidningen fast att "fördomar om homosexuella och invandrare florerar fritt i läroböcker i samhällskunskap". Samt att det i en av de undersökta böckerna finns "en tankestruktur ... som liknar vad Sverigedemokraterna brukar föra fram".
I anslutning till artikeln återger även tidningen utdrag ur de aktuella böckerna. Nedan följer några exempel.

"
Nya seder kommer in i vårt land, seder som berikar och skrämmer. Sverige, som tidigare varit befolkningsmässigt homogent, utsätts nu för en stor invandring och därmed också för sociala påfrestningar."
1. Sverige var förr ett
befolkningsmässigt homogent land. Fram tills andra världskrigets start var endast 1% av Sveriges befolkning utrikes födda, och de allra flesta av dessa kom från andra nordeuropeiska länder. Idag ligger siffran för utrikes födda på 11-12%, och invandringen kommer till stor del från Asien, Afrika och Sydamerika.
2. Finns det någon som anser att invandringen inte resulterat i sociala påfrestningar? Invandrare bor ofta segregerat, dom har i större utsträckningen socialbidrag än svenskar och är dessutom överrepresenterade i brottsstatistiken. Är inte det sociala påfrestningar?

"I många invandrargrupper är fadern familjens överhuvud. Söner anses ”mer värda” än modern och döttrarna. Pojkar tillåts ha sex före äktenskapet. Det får däremot inte flickor, då skadas familjens heder. En invandrarflicka kan stötas ut ur familjegemenskapen om hon har svenska kompisar eller förälskar sig i en svensk kille." Jag ser inte vad felet är här heller. Att många främmande kulturer är starkt mansdominerade är knappast någon hemlighet. Ej heller att det i dessa ses som legitimt för pojkarna att skaffa sig svenska flickvänner medan det är tabu för flickorna att skaffa sig en svensk pojkvän. Detta har jag själv sett prov på under min uppväxt här i Varberg, där vi har haft en stor invandring av Kosovoalbaner. Åtskilliga är gångerna när jag sett albanska killar med svenska flickor. Samtidigt kan jag inte dra mig till minnes ett enda tillfälle då jag sett en svensk kille med albansk flickvän.

"Det uppstår problem i alla familjer. Det vet alla tonåringar. Men i invandrarfamiljer kan
det bli extra problematiskt. Det kan handla om uppfostran, hur länge man får vara ute på kvällarna, om flickor alls ska få gå ut, om sexliv och moralfrågor, hur man ska umgås och vilka matvanor man ska ha.
"
Jag vet inte om det finns forskning som stödjer detta men det låter ganska rimligt i mina öron. Om man flyttar till ett nytt land med annorlunda kultur uppstår det givetvis kulturella paradoxer.

"Tidigare hotade lagstiftningen de homosexuella och andra avvikande sexuella, men från och med 1987 är utvecklingen den motsatta. Nya lagar stiftas för att ge sexuellt avvikande allt större skydd mot förföljelse och diskriminering."
Om homosexuella är att betrakta som sexuellt avvikande kan kanske diskuteras. Jag anser att det är en korrekt benämning. Normen för sexuallitet är heterosexuallitet, d.v.s. ett samspel mellan man och kvinna som syftar till fortplanting.
I övrigt är väl utdraget mest konstaterande av fakta. Homosexuallitet har gått från att vara kriminellt, till att "bara" betraktas som en sjukdom, till att inte heller betraktas som sjukdom, till att nu berättiga delaktighet i ett eget folk som åtnjuter större rättigheter än hetrosexuella svenskar. (Genom att innefattas av lagom om hets mot folkgrupp.)

Slutsats: Jag kan trots allt ha viss förståelse för kritiken. Även om det inte förekommer några direkta faktafel kan vissa delar uppfattas som ej opartiska. Huruvida detta är medvetet eller inte från författarnas sida låter jag vara osagt. Värt att nämna är att detta knappast är varken nytt eller unikt. Under min gymnasietid reagerade jag på visa formuleringar i våran SO-bok, som i mitt tycke framstod som partiska. Detta var det dock varken journalister eller någon på DO som brydde sig om, då handlade det ju inte om obekväma formuleringar om etablissemangets skyddslingar.

  • Fördomar sprids i nya skolböcker

  • Svenska skolböcker - nationalistisk propaganda?