torsdag, december 01, 2005

Jim har en egen vakt i skolan

I dagens upplaga av Aftonbladet får vi läsa om Jim Eklund, 15 år gammal från Karlskrona. Det som skiljer Jim från sina skolkamrater är att han under rasterna har en personlig vakt vid sin sida, detta för att skydda honom från ett gäng på skolan som tidigare både hotat och trakasserat honom.

Jag är raggare och dom tycker inte om det. Jag har ett emblem på min jacka med en svensk och amerikansk flagga som dom retar upp sig på, berättar Jim Eklund.

Hm, undrar just vad det är för typ av killar som främst stör sig på svenska och amerikanska flaggor? Kanhända att dom är bosatta i Kungsmarken, Sveriges femte mest brottsbelastade stadsdel, där 20 % av ungdomarna i gymnasieåldern är dömda för brott? Behöver jag nämna att Kungsmarken har samma etniska sammansättning som t.ex. Ronna eller Rinkeby?

Välsignad vare mångkulturen!

  • Mobbade Jim måste ha egen vakt i skolan