tisdag, november 29, 2005

Vila i frid Sven-Olle

En stor kämpe och förebild har lämnat oss. Efter flera år med dåligt hjärta insomnade Sven-Olle Olsson så fredagen 25/11, 76 år gammal. Sven-Olle blev rikskänd när han 1987 i egenskap av centerman i Sjöbo kommunfullmäktige lyckades driva igenom en folkomröstning om så kallat ”flyktingmottagande” i kommunen, en omröstning som Nej-sidan med Sven-Olle i spetsen vann överlägset. Detta sågs inte med blida ögon av hans motståndare, däribland centerledaren Olof Johansson som kallade Sven-Olle och hans kamrater för ”Bruna löss” och valde att kasta ut dem ur partiet. Sven-Olle hängde dock inte läpp utan bildade ett eget parti. Efter nästa kommunval var Sjöbopartiet störst i kommunen och Sven-Olle satt som kommunalråd. Sven-Olle fortsatte som kommunpolitiker fram tills 2002 då hans dåliga hjärta tvingade honom att trappa ner. Men även Sven-Olles hjärta var inte längre så starkt som förr, så hade vilja inte förlorat sin kraft. Detta visades tydligt prov på när Sven-Olle samma år löste medlemskap i Sverigedemokraterna och kandiderade till riksdagen för partiet, dock på en plats så pass långt ner att han inte riskerade att bli invald. Två år senare kandiderade han även till Europaparlamentet för SD. Sven-Olle visade sig vara mycket populär bland väljarna och fick ett stort antal personröster i båda valen. Medverkan i EP-valet blev hans sista betydelsefulla politiska insats.

Nu är Sven-Olle borta och saknaden är hos många stor. Även om jag tyvärr aldrig fick möjligheten att träffa honom personligen är jag väl medveten om hans insatser och känner den allra största respekt för honom. Sven-Olle visade att det är möjligt att utmana det politiska etablissemanget och gå segrande ur striden, därmed är han en förebild och inspirationskälla för nationalister över hela vårt land. Men även om han nu är borta lever hans anda vidare. Det bästa sättet att hedra honom är att fortsätta att verka i hans anda. Att arbeta för att hans visioner blir verklighet, inte bara i Sjöbo, inte bara i Skåne, utan i hela Sverige.

Vila i frid Sven-Olle.