måndag, november 14, 2005

Upprop mot homovälsignelse

Svenska kyrkan är nog i det närmaste unik i världen. Detta i avseendet att det inte är kristna som styr dess utveckling utan ett kyrkomöte som till stor del består av ateistiska politiker. Politiker vars främsta lojalitet är till den politiska korrektheten och inte till Gud. Till följd av detta fattas det också beslut som annars skulle vara otänkbara. Senast i raden är beslutet om välsignelse för samkönade par.
Det var dock inte alla som fann sig i detta. Prästen Yngve Kalin startade ett upprop mot beslutet, hittills har över 800 präster skrivit på. Nu i veckan startades ytterligare ett upprop. Budskapet är det samma men här har alla, inte bara präster möjlighet att skriva på. Jag uppmanar alla mina läsare att skriva på detta upprop. Om inte för att ni sympatiserar med uppropet så för att skicka ett budskap till de makthungriga ateisterna i kyrkomötet: Lämna kyrkan ifred!

  • http://deklaration.extra.nu/