torsdag, november 03, 2005

Skattepengar till Islamic center?

Få har väl missat det attentat som Islamic center i Malmö drabbades av för ett par veckor sedan. I dagarna anlände landsfader Persson till platsen för att fiska röster. Persson fördömde attentatet. Det är givetvis helt riktigt. Den här sortens beteende är inte acceptabelt, det håller jag med om. Man kan givetvis fråga sig var Persson hållit hus efter alla attentat som drabbat Sverigedemokrater, men det får vi ta en annan gång. Vad som är mer intressant är ett av Perssons uttalanden.

De är ju hårt trängda av de här attentaten och försäkringarna täcker inte allt. De är utlämnade, och jag tycker inte att vi ska lämna dem ensamma, utan undersöka vad vi kan göra för att stötta dem.

Hur ska detta tolkas? Jag kan se två tolkningar.

1. Reparationerna ska betalas med svenska skattemedel.
2. Reparationerna ska betalas ur SAP:s partikassa.

Om det är tolkning två som är den korrekta har jag givetvis inget att anmärka, dock så är det mer troligt att det är tolkning ett som är den korrekta. Med andra ord ska notan för reparationen av muslimernas segregationspalats skickas till det svenska folket. Frågan är hur intresserade svenskarna är av detta. Färska siffror från Integrationsverket visar bland annat att fyra av tio är emot moskébyggen i Sverige, sex av tio kan inte tänka sig att flytta till ett område med många muslimer och sju av tio anser inte att muslimska värderingar är förenliga med svenska.

Anklaga mig för att ha förutfattade meningar om ni vill men jag känner mig ganska säker på att de flesta svenskar håller med mig när jag säger att muslimer gott kan betala själva. Så vitt jag vet har Sossarna aldrig varit något vidare frikostiga när satanister bränt ner kyrkor så varför starta nu?

Om vi ska se något positivt i Perssons agerande får det väl bli att den redan innan minimala risken för terrorattentat nu bör vara helt borta. Usama och hans grabbar lär nog se Göran som en av deras viktigaste allierade i Europa.

  • Integrationsverkets siffror