tisdag, oktober 11, 2005

Fördomar eller fakta?

"Bränn fördomarna" var rubriken på en insändare i dagens HN. Signaturen Aesthetica förfasade sig över de fördomar som svenskar visst har mot invandrare. Som exempel togs det upp att vissa svenskar tror att alla gruppvåldtäkter begås av invandrare. Frågan är hur många svenskar som verkligen tror det, jag har i hittills i mitt liv inte träffat på en enda person som tror att 100 % av förövarna skulle vara av utländsk härkomst. Men om det nu finns några sådana svenskar håller jag med Aesthetica, dom ÄR fördomsfulla, givetvis finns det även svenskar som begår gruppvåldtäkter, dock så är invandrare kraftigt överrepresenterade.
Nu kanske vissa tycker att jag är lat men jag nöjer mig ändå med att klistra in ett utdrag ur en artikel jag skrev till SD-kuriren för ett par år sedan istället för att skriva en ny artikel på ämnet.

Första och andra generationens invandrare utgör 25 % av Sveriges totala befolkning.
Officiell statistik visar 46 % av alla gruppvåldtäkter begås av första och andra generationens invandrare som är bokförda i Sverige, 10 % av personer som ej är folkbokförda i Sverige och 44 % av infödda svenskar.
Även om vi gör det osannolika antagandet att de 10 % som inte är folkbokförda i Sverige inte är illegala immigranter utan turister och besökande affärsmän ser vi redan här en kraftig överrepresentation.
Emellertid återspeglar denna statistik inte verkligheten på ett korrekt sätt.
Detta då den endast visar antalet utsatta kvinnor, inte antalet förövare. 78 % av alla gruppvåldtäkter är så kallade "parvåldtäkter", våldtäkter med endast 2 förövare. Medan det i andra fall kan röra sig om upp till 10 förövare. T.ex. i den omskriva gruppvåldtäkten i Rissne där samtliga 9 förövare hade invandrarbakgrund.
Tittar man närmare ser man att det finns ett samband mellan antalet förövare och förövarnas bakgrund.
Under den perioden oktober -99 till februari -00 anmäldes det sammanlagt 14 gruppvåldtäkter i Sverige med 3 eller fler förövare. I 10 av fallen beskrivs gärningsmännen som utländska, i 3 fall kunde inget signalement ges, endast i 1 av fallen uppges gärningsmannen vara svensk.
I kategorin med 3 eller fler förövare ligger alltså antalet ickesvenskar någonstans mellan 71 % och 92 %. Med denna vetskap kan man alltså konstatera att 56 % av alla gruppvåldtäkter begås av ickesvenskar, men att antalet förövare är betydligt högre än så. Under början av 90-talet gjorde professor Hans Klette en undersökning som visade att 87,5% av alla gruppvåldtäktsmän har invandrarbakgrund, ett påstående som alltså mycket väl kan stämma.


"Bränn fördomarna"
http://www.hn.se/m_opinion.php?id=478033&avdelning_1=112&avdelning_2=273