fredag, oktober 28, 2005

Antidemokrat eller bara korkad?

Jag förstår mig inte på kommunister. Frånvaron av logiskt tänkande och den bristfälliga kopplingen till verkligheten gör att deras resonemang och slutsatser ofta inte riktigt fungerar i mitt huvud.

Efter att jag läst dagens nätupplaga av Vestmanlands Läns Tidning var det på nytt dags att lägga pannan i djupa veck. Vad handlade det om då? Jo, det här med spridning av politisk propaganda i skolan. Revolutionär Kommunistisk Ungdom ville sätta upp bokbord på ett par gymnasieskolor i Västerås, men fått kalla handen. Detta väckte reaktioner, VLT gav därför den lokala RKU-ordföranden Anneli Ström Villaseca chansen att motivera förbundets klagan. Hennes resonemang gick ut på att RKU skulle välkomnas eftersom de är demokrater. Hon slog samtidigt fast att Sverigedemokraterna inte borde släppas in, de är odemokratiska.
Vänta lite nu, var inte RKU demokrater? En demokrat borde väl rimligtvis vara positiv till att alla åsikter ska få höras, inte förspråka åsiktsförtryck? Demokrati, åsiktsförtryck, åsiktsförtryck, demokrati. Tyvärr Anneli, jag får inte ditt resonemang att gå ihop.

Och inte blir jag klokare när Anneli drar fram uttalanden från Justitieombudsmannen för att lägga kraft bakom sina ord. Justitieombudsmannen åsikt i frågan är att en skola har rätt att stänga ute ett parti, men då även måste stänga ute alla andra partier. Alla eller ingen med andra ord. På vilket sätt stödjer detta RKU:s resonemang? Genom att vilja förbjuda SD på skolorna förbjuder dom ju samtidigt sig själva.

Jag är inte säker på vad jag ska dra för slutsats om Anneli. Antingen är hon en lögnhals som ljuger om sitt illa dolda demokratförakt eller så är hon helt enkelt korkad.