fredag, september 30, 2005

SD-sånger

I forumet på http://www.ungsvenskarna.se har det i dagarna diskuterats Sverigedemokratiska sånger. Två utav dessa tycker jag är så pass bra att jag återger texterna här i bloggen.

Låt dem gå på
(Melodi: Edvard Perssons visa med samma namn)

Låt oss sjunga en visa i klaraste dur,
en som värnar om Sverige och svenskars kultur.
Kanhända det retar en del,
men i så fall är det deras eget fel.

Ung Vänster och AFA de rustar för strid,
för där hjärnan tar slut där tar nävarna vid.
Men låt dem gå på, vi klarar oss nog ändå.
Ja låt dem gå på, vi klarar oss nog ändå.

Att stå upp för Sverige vårt motto är,
mot storslagna segrar tillsammans det bär.
Kanhända det retar en del,
men i så fall är det deras eget fel.

Stieg Larsson på Expo han sprider sin bann,
med lögnen som vapen, en falsk sagesman.
Men låt dem gå på, vi klarar oss nog ändå.
Ja låt dem gå på, vi klarar oss nog ändå.

Med omtanke, trygghet och stolt tradition,
vi värnar vår älskade svenska nation.
Kanhända det retar en del,
men i så fall är det deras eget fel.

Lars Stjernkvist och Måna de vägrar debatt,
Och Persson han lismar, som en apekatt.
Men låt dem gå på, vi klarar oss nog ändå.
Ja låt dem gå på, vi klarar oss nog ändå.


Ungsvensk kampsång
(Melodi: Vi gå över daggstänkta berg)

Kamrater! Kamrater!
Här kvädes en sång,
för landet och för friheten vi ärvde en gång.
För folket och vår fana,
Hör hur sången den dig mana:
Upp till kamp för vår ungsvenska sak, fallera.

Var ungsvensk! Var ungsvensk!
Det stormar på land,
Nu makten över jorden bringats främmande hand.
Vi vägrar att förslavas
Detta välde skall begravas
Liksom fäder vi går till försvar, fallera.

Se framåt! Se framåt!
Det kommer en tid,
Då segersången ljuder, vi kan leva i frid.
Då landet åter vunnet,
Ondskans röda är försvunnet
Kom, slut upp i vårt stolta förbund, fallera.